omdat extra hulp het verschil maakt!

Over ons

                     

Mijn naam is Joeri van Ast. Sinds 2007 geef ik wiskundeles op de middelbare school. Sindsdien heb ik lesgegeven aan diverse niveaus.

Op dit moment sta ik nog steeds vier dagen in de week met veel passie en plezier voor de klas. Dat betekent dat ik één middag (woensdagmiddag) en één dag in de week (donderdag) bijlessen geef.
Ik vind het geweldig om leerlingen te helpen om beter te worden in wiskunde.

Doordat ik enkele malen langdurig afwezige docenten heb vervangen, heb ik ervaring opgedaan met groepen leerlingen met achterstanden in wiskunde. Door deze ervaring weet ik altijd een manier te vinden om opgelopen achterstanden in te lopen.
Daarnaast ben ik sinds 2019 aangesloten bij de docentenpool van SWV-Drechtsteden en geef ik les aan leerlingen die door diverse omstandigheden niet in staat zijn om les te volgen in de eigen klas.
Voor een gedetailleerd overzicht van mijn werkervaring verwijs ik naar mijn LinkedIn-pagina.

Door de komst van de strengere exameneisen voor Wiskunde, Nederlands en Engels heeft het reken- en wiskunde-onderwijs een zwaardere rol gekregen in de overgangsnorm en de slaag/zak-regeling. Sommige kinderen hebben net even wat meer hulp nodig om hun wiskunde/rekenen op niveau te krijgen. Om de individuele kinderen te helpen beter te worden in rekenen/wiskunde heb ik in 2015 besloten om het bedrijf Vast Wiskunde op te richten. Mijn doel is om mijn diensten aan te bieden aan zowel kinderen als leerkrachten van het basisonderwijs of voortgezet onderwijs.