omdat extra hulp het verschil maakt!

Coaching

Het geven van goed reken/wiskunde-onderwijs is een kunst. Meer nog dan bij andere schoolvakken komen de verschillen tussen leerlingen naar boven. Allereerst zijn de opdrachten zeer talig. Leerlingen moeten door de vele tekst de essentie van de opdracht naar boven kunnen halen.

Als de opdracht gelezen is, dan moet er vaak met ruimtelijk inzicht een oplossingsstrategie bedacht worden. Hierbij is rekenkundig inzicht en gevoel voor getallen een belangrijke vaardigheid om de opdracht tot een goed einde te brengen.
Het is dus niet gek dat veel mensen wiskunde als een lastig vak ervaren.

In het verleden heb ik diverse stagiaires begeleid. Daarnaast heb ik enkele jaren als coach bij de Kindertelefoon gewerkt. Hierbij zet ik mensen in hun kracht op zoek naar een passende manier om een probleem aan te pakken.